తిరుమల సాలకట్ల తెప్పోత్సవాలు – మొదటి రోజు (21-03-2024)

salakatla-teppothsavalu-day1-1
« of 4 »

ఫోటోలు : శ్రీ సీతా లక్ష్మణ ఆంజనేయ సమేతంగా శ్రీరామచంద్రమూర్తి అలంకారంలో శ్రీవారి దర్శనం

Share this post with your friends