ధారాపాత్రతో దర్శనమిస్తున్న శ్రీకాళహస్తీశ్వరుడు

శ్రీకాళహస్తి (తిరుపతి జిల్లా) : ధారాపాత్రతో దర్శనమిస్తున్న శ్రీకాళహస్తీశ్వరుడు. ప్రతీ ఏటా వేసవిలో వచ్చే డొల్ల కర్తరీ, నిజ కర్తరీ సందర్భంగా నిత్యం ముక్కంటీశుని ధ్రువమూర్తిపై పచ్చకర్పూరం జలధార పడేలా ధారాపాత్ర ఏర్పాటు. ఈనెల 28వ తేదీ వరకు ధారాపాత్రతోనే ముక్కంటీశుడి దర్శనం.

Share this post with your friends