కోటి దీపోత్సవంలో ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారిని సత్కరించిన ఎన్టీవీ చైర్మన్ శ్రీ తుమ్మల నరేంద్ర చౌదరి దంపతులు

కోటిదీపోత్సవ చరిత్రలో అపురూప ఘట్టం.. ముఖ్యఅతిథిగా భారత ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారి సమక్షంలో కోటిదీపోత్సవం

సకల అభీష్టాలను సిద్ధింపజేసే భద్రాద్రి రామచంద్రమూర్తి అష్టోత్తర శతనామార్చన

కోటి దీపోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న భారత ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు

భారత ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ సమక్షంలో భద్రాద్రి రామచంద్రుని వైభవం

కోటి దీపోత్సవంలో తిరుమల శ్రీవారి కల్యాణంలో పాల్గొన్న భారత ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు

తిరుమల శ్రీనివాస కల్యాణోత్సవ అనంతరం మంగళహారతి ఇచ్చిన భారత ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు

కోటి దీపోత్సవ జ్ఞానదీపాన్ని వెలిగించిన భారత ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు

శ్రీదేవి భూదేవి సమేత తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి కల్యాణోత్సవం

ఎన్నో జన్మల పుణ్యం ఉంటే గాని ఇలాంటి మహాదేవుని మహా నీరాజనం చూసి ఉండరు