16 నుంచి శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో జ్యేష్ఠాభిషేకం

తిరుపతి శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో జూలై 16 నుంచి జ్యేష్ఠాభిషేకం(అభిధేయక అభిషేకం) జరుగనుంది. ఈ జ్యేష్ఠాభిషేకం మూడు రోజుల పాటు అంటే ఈ నెల 18 వరకూ జరగనుంది. శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి ఉత్సవమూర్తులకు ఏడాదికోసారి స్వర్ణకవచాలను తొలగించి శుద్ధి చేసి తిరిగి అమర్చుతారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని తిలకించేందుకు పెద్ద ఎత్తున భక్తులు హాజరవుతూ ఉంటారు. మూడు రోజుల పాటు స్వామివారికి వివిధ రకాల కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తూ ఉంటారు.

జ్యేష్ఠాభిషేకంలో భాగంగా జూలై 16న కవచాధివాసం, జూలై 17న కవచ ప్రతిష్ఠ, జూలై 18న కవచ సమర్పణ నిర్వహిస్తారు. ఈ ఉత్సవం సందర్భంగా మూడు రోజుల పాటు ఉదయం మహాశాంతి హోమం, పుణ్యాహవచనం చేపడతారు. ఉదయం స్వామి, అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తులకు స్నపన తిరుమంజనం, మధ్యాహ్నం శతకలశ స్నపనం, సాయంత్రం వీధి ఉత్సవం నిర్వహిస్తారు. ప్రతి ఏడాదీ ఆషాడ మాసం, జ్యేష్ఠా నక్షత్రం రోజున ఆలయంలో జ్యేష్ఠాభిషేకం నిర్వహిస్తారు.

Share this post with your friends